a b c d e f g h
1
2
3
4
5
6
7
8


の手番 . . .

2 . 2 .